I edycja Szkoły Prawa Nowych Technologii (IT/TMT) od IP Centrum rozpoczęta.

I edycja Szkoły Prawa Nowych Technologii (IT/TMT) od IP Centrum rozpoczęta. Mocny początek, znakomici uczestnicy i atakujemy z powerem od początku roku.

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU