W czasie pandemii edukacja trwa w formie on-line

W czasie panedmii COVID-19 obydwie szkoły prowadzone przez Centrum Praw Własności Intelektualnej tj. Szkoła IP i Szkoła IT/TMT funkcjonują w formie on-line. Realizujemy ustalony program wykorzystując środki porozumiewania na odległość. Jednocześnie trwa rekrutacja do nowej szkoły, która ruszy w październiku 2020.

 

 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU