Słuchacze Szkoły IP 2019/2020 wybrali najlepszych wykładowców

Szkoła IP 2019/2020-najlepsi wykładowcy
1. Arkadiusz Michalak
2. Anna Kobylańska i Anna Kruszewska (ex aequo)
3. Aleksandra Sewerynik
4. Agnieszka Mencel, Piotr Dynowski, Konrad Gliściński (ex aequo)

Gratulacje dla wszystkich wykładowców !

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU