Słuchacze Szkoły IT/TMT 2020 wybrali najlepszych wykładowców

Szkoła IT/TMT 2020- najlepsi wykładowcy

1.Marcin Setlak
2. Sandra Wieczorek
3. Jakub Kubalski i Jacek Czarnecki (ex aequo)
4. Wiktor Rainka

Gratulacje dla wszystkich wykładowców !

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU