Wykładowcy

Wykładowcy Centrum to praktycy z renomowanych kancelarii prawnych, międzynarodowych (np. Bird&Bird, Linklaters, Baker&McKenzie), dużych polskich kancelarii (np. LSW, DZP, Kochański i Partnerzy, SPCG, SMM Legal) oraz kancelarii butikowych (np. Czyżewscy Kancelaria Adwokacka, Hasik, Rheims i Partnerzy, Kobylańska, Lewoszewski & Mednis, Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Patentowa, Siemiński& Gutowski). Wykładowcy części biznesowych i technologicznych to doświadczeni menadżerowie z takich firm jak: Roche, Honeywell, Wirtualna Polska, Gemius S.A., Bigsoda, Cloudware.

 

Dr Arkadiusz Michalak

Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002- 2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Dr Michalak sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 1 na liście najbogatszych Polaków „Wprost”). Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Wykładowca na aplikacji rzeczniowskiej, członek Rady Programowej ds. reformy aplikacji rzeczniowskiej oraz uczestnik konwentu interesariuszy Wydziału Prawa AFM w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.) oraz Komentarza do ustawy o prawie autorskim (C.H.Beck 2019). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsat News, TVN CNBC Business, TVP 3, portalu Wirtualna Polska, Polskiego Radia czy Radia Infor. Prywatnie pasjonat biegów OCR, w szczególności Spartan Race i Runmageddon. Uczestniczył m.in. w Spartan Ultra, Spartan Beast (trzykrotnie), Spartan Super, Spartan Sprint, Runmageddon Hardcore (dwukrotnie) i biegu katorżnika, w Polsce i za granicą m.in. na Islandii, w Kanadzie, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU