IP Centrum

O CENTRUM

Centrum to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej nastawiona na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Centrum jest ukierunkowane na przekazywanie praktycznych umiejętności i know-how bez zbędnego balastu historyczno-teoretycznego w celu przygotowania młodych prawników do wykonywania zawodu w renomowanych kancelariach oraz międzynarodowych korporacjach.

Centrum stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę specjalizacji wśród prawników w dobie, gdy ukończenie studiów prawniczych i wybranej aplikacji nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Centrum ma oferować cenioną przez najlepszych pracodawców wiedzę, a gwarancję tego stanowi fakt, że znakomita większość wykładowców wywodzi się z tych właśnie instytucji.

Centrum ma również funkcjonować jako platforma rekrutacyjna, gdzie duże kancelarie i korporacje będą mogły poznać, a następnie zatrudnić najlepszych absolwentów Centrum. Centrum ma zatem ułatwiać swoim absolwentom znalezienie zatrudnienia lub interesujących praktyk bądź staży.

Centrum ma umożliwiać młodszym prawnikom poznanie specyfiki pracy w dużych kancelariach i korporacjach oraz nawiązanie pożytecznych kontaktów.

Centrum jest też inicjatywą społecznościową zrzeszającą specjalistów z dziedziny IP z całej Polski, którego zadaniem będzie aktywizacja tego środowiska poprzez wspólne konferencje, seminaria, szkolenia, publikacje i przedsięwzięcia naukowe. Centrum ma zatem zrzeszać liderów i specjalistów z szeroko rozumianego IP.


Zapraszam

Arkadiusz Michalak

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny / rzecznik patentowy

Założyciel Centrum Praw Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza

PARTNERZY SZKOŁY IP