IP Centrum

SZKOŁA IP

Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2019/2020 - informacje ogólne

Podstawowym filarem Centrum jest Szkoła Praw Własności Intelektualnej. Obecnie trwają zapisy na XI edycję szkoły IP, która rozpocznie się w październiku 2019 r. w Warszawie. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób pragnących uzyskać realną wiedzę z dziedziny IP. Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IP. Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie będzie większa niż 30 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników w dziedzinie IP i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.

Szkoła Praw Własności Intelektualnej oferuje kompleksowy program nauczania obejmujący wszystkie dziedziny IP, a w szczególności : prawo autorskie, patentowe, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo internetowe, obrót oprogramowaniem, domeny internetowe, proces cywilny z dziedziny IP, prawo farmaceutyczne, ochrona danych osobowych, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe oraz ochronę konsumenta. Podstawową metodą nauczania będzie metoda sokratejska stosowana na uniwersytetach w USA oraz case study.

Osoby które ukończą Szkołę Praw Własności Intelektualnej otrzymają uroczyste dyplomy, a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki w instytucjach współpracujących z Centrum.

Wykłady w ramach Szkoły odbywają się w co drugą sobotę miesiąca od października 2019 r. do czerwca 2020 r. w g. od 10 do 17 tak by jak najefektywniej zagospodarować czas bez uszczerbku dla innych zajęć słuchaczy czy wykładowców.

PARTNERZY SZKOŁY IP