Warunki finansowe

Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2020/2021 *

Standardowa cenaRadcy prawni/adwokaciStudenci/Aplikanci
5000 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2020
4500 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2020
3800 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2020
5500 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2020
4800 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2020
4000 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2020

Podane ceny uwzględniają należne podatki. Cena obejmuje prezentacje szkoleniowe. Możliwość ustalenia płatności ratach (maksymalnie 5). W przypadku płatności w ratach należy doliczyć 5% do podanej powyżej ceny. Opłata w wysokości 5% jest doliczana do pierwszej płatności. Centrum wystawia odpowiednie dokumenty księgowe na potwierdzenie dokonanych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU