IP Centrum

SZKOŁA PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII (IT&TMT)

Szkoła Praw Nowych Technologii 2020 - informacje ogólne

Drugim filarem Centrum jest Szkoła Praw Nowych Technologii. Obecnie trwają zapisy na I edycję szkoły IT&TMT, która rozpocznie się w styczniu 2020 r. w Warszawie. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób pragnących poznać branżę nowych technologii od strony technologicznej i prawnej po to by sprostać wyzwaniom innowacyjnej gospodarki i zapewnić podmiotom z tej branży profesjonalną pomoc prawną.
Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IT&TMT. Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie będzie większa niż 30 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.

Szkoła Prawa Nowych Technologii oferuje kompleksowy program nauczania obejmujący główne obszary nowych technologii, a w szczególności: rynek oprogramowania i zasady tworzenia oprogramowania, technologię Block chain i krypto waluty, smart kontrakty, bioinformatykę, Internet rzeczy i sztuczną inteligencję, telewizja interaktywna, big data, e-sport, cyber bezpieczeństwo, Fintech.

Osoby które ukończą Szkołę Prawa Nowych Technologii otrzymają uroczyste dyplomy, a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki w instytucjach współpracujących z Centrum.

Czas trwania Szkoły IP styczeń 2020- czerwiec 2020
Dni zajęć Co druga sobota miesiąca
Godziny zajęć g. 10-17 (przerwa na lunch g. 13-14)
Miejsce zajęć Warszawa
Punkty dla radców prawnych i adwokatów Możliwość zaliczenia części prawnej Szkoły IT&TMT do obowiązku doskonalenia zawodowego


PARTNERZY SZKOŁY IP