IP Centrum

WARUNKI FINANSOWE

Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2019/2020 *

Standardowa cenaRadcy prawni/adwokaciStudenci/Aplikanci

4500 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2019

4800 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2019

4000 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2019

4500 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2019

3500 zł brutto
przy zapisach do 30.05.2019

3800 zł brutto
przy zapisach po 30.05.2019Podane ceny uwzględniają należne podatki. Cena obejmuje prezentacje szkoleniowe. Możliwość ustalenia płatności ratach (maksymalnie 5). W przypadku płatności w ratach należy doliczyć 5% do podanej powyżej ceny. Opłata w wysokości 5% jest doliczana do pierwszej faktury. Centrum wystawia odpowiednie dokumenty księgowe na potwierdzenie dokonanych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.PARTNERZY SZKOŁY IP