IP Centrum
Wykładowcy

WYKŁADOWCY

Praktyczna dydaktyka w dziedzinie IP

Wykładowcy Centrum to niemal w całości praktycy z renomowanych kancelarii prawnych (np. CMS Cameron McKenna, Bird&Bird, DLA Piper, LSW) oraz przedstawiciele administracji publicznej. Nie zabraknie też przedstawicieli prawnych biznesu (Johnson&Johnson).

Centrum kładzie nacisk na elementy międzynarodowe, dlatego też w składzie wykładowców znajdują się osoby z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich lub tam wykształcone i prawnicy zagraniczni, których zadaniem będzie przybliżenie regulacji prawnych z dziedziny IP w innych krajach i przedstawienie podstawowej terminologii z zakresu IP w języku angielskim, niemieckim i francuskim.Dr Arkadiusz Michalak

radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Dr Michalak sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 3 na liście najbogatszych Polaków "Wprost"). Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsat News, TVN CNBC Business czy portalu Wirtualna Polska.

Krzysztof Czyżewski

adwokat, wspólnik Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c., zajmuje się prawem własności intelektualnej od kilkunastu lat. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki, IT, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Drugi główny obszar praktyki Krzysztofa Czyżewskiego to prowadzenie sporów sądowych, w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Antwerpii (magna cum laude). Absolwent programu The International Business and Trade Summer Law Program organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Columbus School of Law, a także programu International Protection of Human Rights Program, organizowanego przez INP PAN i Raul Wallenberg Institute of Human Rights & Humanitarian Law. Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w Szkole Wajdy, w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR; MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, Script Festiwal oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym.Krzysztof jest rekomendowany przez prestiżowe międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu dziennika Rzeczpospolita.

Piotr Dynowski, LL. M.

Partner w kancelarii Bird & Bird, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge oraz studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od listopada 2008 roku kieruje praktyką własności intelektualnej w warszawskiej kancelarii należącej do międzynarodowej sieci Bird & Bird. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach m.in. Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy oraz Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Prelegent podczas licznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa: własności intelektualnej, mediów, nowych technologii, reklamy, danych osobowych, nieuczciwej konkurencji i prawa telekomunikacyjnego.

Daniel Hasik

radca prawny, wspólnik w kancelarii Hasik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (suma cum laude), studiował również prawo na Uniwersytecie w Utrechcie (suma cum laude), ukończył Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (suma cum laude). Przed podjęciem własnej praktyki był szefem praktyki IP w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna (2008-2011), pracował w dziale IP w kancelarii Linklaters (2001-2008) oraz w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (2000-2001). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016), "Reklama. Aspekty prawne." pod red. M. Namysłowskiej (artykuł: „Charakterystyka i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekście zbliżającego się EURO 2012” (Wolters Kluwer 2012), komentarza do polskich części publikacji „International Patent Litigation” (Kluwer 2006) oraz „International Agency, Distribution and Licensing Agreements” (Sweet & Maxwell 2003). Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony własności intelektualnej (w tym ochrony znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji), prawie reklamy, zagadnieniach związanych z handlem elektronicznym oraz zagadnieniami związanymi z prywatnością i ochroną dóbr osobistych. Doradza oraz prowadzi spory sądowe. Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Wielokrotnie rekomendowany z zakresu własności intelektualnej w międzynarodowych i polskich rankingach: WTR 1000, IAM 1000, Legal 500, Chambers, „Rzeczpospolita”.

Anna Kobylańska

adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych). Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. Przed założeniem własnej kancelarii pracowała przez kilkanaście lat w międzynarodowych kancelariach prawnych CMS i PwC Legal.

Michał Kłaczyński

współpracownik China IPR SME Helpdesk (agenda Komisji Europejskiej zajmująca się strategicznym doradztwem i edukacją dla europejskiego sektora MSP, w zakresie chińskiego prawa własności intelektualnej) oraz m.in. międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej. Wcześniej prawnik w polskim funduszu private equity oraz międzynarodowych i polskich kancelariach (w Bostonie, Warszawie i Krakowie), a także w ramach własnej firmy doradczej. Publikował artykuły i książki na temat prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, inwestowania w Chinach oraz arbitrażu międzynarodowego. Prowadził zajęcia dla studentów (Szkoła Główna Handlowa) na temat prawa krajów Azji Wschodniej oraz amerykańskiego prawa własności intelektualnej, a także szkolenia dla przedsiębiorców na temat chińskiego prawa IP, międzynarodowego prawa gospodarczego i inwestowania w Azji. Współpracował z zespołem ekspertów ONZ nad raportem dotyczącym wpływu międzynarodowego prawa gospodarczego (WTO, umowy o ochronie inwestycji) na jakość regulacji w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, własności intelektualnej, i prawie konkurencji – z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i zagranicznych. Został wyróżniony tytułem jednego z najlepszych polskich prawników (ranking Tygodnika Wprost, grudzień 2004), wzmianką w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 w kategorii prawa konkurencji (kwiecień 2009). Absolwent Harvard Law School (LL.M.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; studiował także w Chinach (Sichuan United University).

Maciej Kubiak

adwokat, wspólnik w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współprowadzonego przez University of Cambridge jak również Centrum Prawa Amerykańskiego współprowadzonego przez University of Florida. Przed dołączeniem do kancelarii LSW, doświadczenie zdobywał m.in. w departamencie własności intelektualnej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także prawa mediów i filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych. Jest prelegentem na licznych konferencjach i seminariach z zakresu własności intelektualnej, wykładowcą m.in. Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, MediaRun Academy oraz podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.

Karolina Marciniszyn

rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 7 lat pracowała w wiodącej polskiej kancelarii patentowej, gdzie zajmowała się się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego i prawa autorskiego. Obecnie partner w kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy w dziale IP. Specjalizuje się doradztwie i prowadzeniu z zakresu spraw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, sadami administracyjnymi i powszechnymi.

Marek Oleksyn

radca prawny, aktualnie Of Counsel w kancelarii C'M'S' Cameron McKenna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe D.E.S.S. francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego przy Uniwersytecie w Poitiers oraz Uniwersytetcie Warszawskim a także podyplomowe studia prawa własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik seminarium doktorskiego z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. do 2014 r. współpracował z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Prelegent na szkoleniach dotyczących prawa własności intelektualnej. Marek Oleksyn specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem znaków towarowych, prawem nieuczciwej konkurencji oraz ochroną własności intelektualnej w Internecie.

Marcin Oszczak

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa Unii Europejskiej. W latach 2002-2008 współpracownik kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, a obecnie współpracownik kancelarii C'M'S' Cameron McKenna. Wykładowca postępowania administracyjnego na aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Autor artykułów m.in. z zakresu prawa administracyjnego i prawa faramceutycznego. Marcin Oszczak specjalizuje sie w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Występował jako prelegent m.in. w konferencjach z zakresu prawa reklamy i prawa farmaceutycznego.

Dr Grzegorz Pacek

radca prawny, absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie partner zarządzający kancelarii Marek Płonka & Partnerzy. Laureat nagrody w konkursie organizowanym przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, nagrody Prezesa Urzędu Patentowego oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych i e-commerce, usług hostingowych w czasopismach typu „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Prawa Handlowego” i „Glosa”.

Justyna Wilczyńska-Baraniak

adwokat, Counsel w DLA Piper, gdzie kieruje praktyką Prawa Własności Intelektualnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Columbus School of Law, Catholic University of America, 2002 oraz International Trade and Business Summer Program - Columbus School of Law, Catholic University of America, 2003. Justyna ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Polskie i Europejskie Prawo Spółek, 2004, a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2008. Justyna specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi z zakresu własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony konkurencji i konsumentów, a także spraw karnych gospodarczych, w tym w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Justyna doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności w zakresie ochrony patentów, znaków towarowych, praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom działającym m.in. w następujących sektorach: farmaceutyka, reklama, nowe technologie, telekomunikacja, bankowość oraz ubezpieczenia. Euromoney LMG Women in Business Law Awards 2014 nominował Justynę jako "Best in Life Science". Justyna występuje jako prelegentka na licznych konferencjach dotyczących m.in. zagadnień z zakresu własności intelektualnej. Jest współautorem publikacji książkowej „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne” opublikowanej w 2013 roku przez LexisNexis oraz autorem innych publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W roku 2013 roku brytyjski magazyn „Your Guide” opublikował jej artykuł „Polish Online Games Sector Booming”.

Dr iur. Jakub Rachwol

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji.Ukończył z 1 lokatą Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005 – 2007 stypendysta Europejskiego Kolegium Doktoranckiego. Na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji przygotował i obronił rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa konkurencji. W latach 2008 - 2010 prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, od czerwca 2010 r. dołączył do warszawskiego zespołu kancelarii CMS Cameron McKenna.

Magda Siara-Żak

radca prawny, Legal Director for Poland & Baltics Johnson&Johnson Poland sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2003 r.). Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS, następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji na temat reklamy w prawie farmaceutycznym. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. Brała udział w projekcie szkolenia managerów innowacyjnych firm farmaceutycznych z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej organizowanych przez INFARMA. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego, jak również prelegentem w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji” na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie..

Monika Witkowska

rzecznik patentowy, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka nagrody za najlepsza pracę magisterską w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP z okazji obchodów 85-lecia UPRP w 2003 r. Współpracowniczka kancelarii znaków towarowych i patentów Kulikowska & Kulikowski. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego i cywilnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z ochroną znaków towarowych przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Biurem Międzynarodowym WIPO oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Członkini Komisji Legislacyjnej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Marta Daćków, LL.M.

radca prawny, w latach 2009 – 2015 prawnik działu niemieckiego kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię we Wrocławiu, w ramach której doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz europejskiego. Zakres jej specjalizacji obejmuje obsługę prawną polsko- niemieckiego obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej i optymalizacji podatkowych przy realizacji międzynarodowych projektów oraz inwestycji. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła również podyplomowe studia podatkowe oraz tłumaczeń przysięgłych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2014 r. słuchacz polsko-niemieckiego seminarium doktorskiego przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu i Centrum Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Konrad Gliściński

doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik wewnętrzny Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o., analityk w Fundacji Kaleckiego oraz wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ukończył wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor książki "Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928."

Anna Kruszewska

radca prawny, partner w kancelarii Hasik i Partnerzy. Anna doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Pełnomocnik w najgłośniejszych w ostatnich latach procesach przeciwko mediom i autorom publikacji książkowych, nagrodzona tytułem RISING STAR przyznawanej wschodzącym gwiazdom polskiej palestry przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Polsce i za granicą, m.in. w londyńskiej kancelarii Schillings zajmującej się ochroną wizerunku światowych gwiazd i międzynarodowych korporacji oraz kancelarii Warecka (Lach Janas Paśko Biernat) w Warszawie, wyspecjalizowanej w ochronie dóbr osobistych osób publicznych oraz obsłudze prawnej tzw. show business ‘u. Ponadto negocjuje i konsultuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, imprez, gal oraz wykorzystania wizerunku osób znanych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Jest również absolwentką Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016).

Tomasz Nierobisz

radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Internetu organizowanego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Studiował także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). W latach 2005 - 2011 pracownik działu doradztwa podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z. o.o. Obecnie partner odpowiedzialny za praktykę podatkową w Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i radcowie Prawni. Jego zainteresowania koncentrują się wokół podatku dochodowego, podatków pośrednich, planowania podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Prowadzi liczne szkolenia o tematyce podatkowej. Współautor książki "Podatek do czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny".

Paweł Gutowski

adwokat, partner, Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii nadzoruje praktykę prawa żywnościowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z wprowadzaniem produktów żywnościowych na rynek oraz ich dystrybucją. Doradza także w zakresie wymogów dotyczących prezentacji i reklamy produktów żywnościowych, w tym suplementów diety. Paweł Gutowski zajmuje się ponadto ochroną szeroko pojmowanych praw własności intelektualnej, szczególnie w obszarze filmu i książki, a także prawem farmaceutycznym, w szczególności reklamą i promocją w sektorze farmaceutycznym, dystrybucją produktów leczniczych oraz badaniami klinicznymi leków.

Michał Bohaczewski

Prawnik w dziale własności intelektualnej kancelarii Dechert LLP w Paryżu, doktorant w Katedrze Praw Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas. Ukończył studia magisterskie na WPiA UW (summa cum laude), Master 1 Droit français et européen des affaires (Francuskie i europejskie prawo handlowe) na Uniwersytecie w Poitiers w ramach Centrum Prawa Francuskiego na UW oraz Master 2 Propriété littéraire, artistique et industrielle (Własność literacka, artystyczna i przemysłowa) na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności prawie znaków towarowych. Przed dołączeniem do kancelarii Dechert LLP zdobywał doświadczenie w kancelariach Wardyński i Wspólnicy w Warszawie oraz McDermott Will & Emery w Paryżu. Był stypendystą rządu francuskiego oraz laureatem XI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny własności intelektualnej w języku polskim i francuskim.

Magdalena Korol

adwokat, partner w kancelarii Triolegal Snażyk Granicki Sp.k. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jak również prawie mody (Fashion Law), które od kilku lat promuje i rozpowszechnia w Polsce. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną marki. Ponad 10–letnie doświadczenie zawodowe adw. Magdalena Korol zdobywała w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych (m.in. Weil, Gotshal & Manges) oraz instytucjach administracji państwowej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i NGO’s. Magdalena pełni również funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest Prezesem Instytutu Prawa Mody – fundacji kompleksowo wspierającej branżę kreatywną i mentorem doradzającym młodym przedsiębiorcom, m.in. w Klubie Mentorek działającym w ramach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką publikacji dotyczących tematyki własności intelektualnej i Prawa Mody, prelegentką konferencji i spotkań branżowych, autorką bloga osobistego pt. „Adwokata myśli nieuczesane” (magdalenakorol.com) oraz współautorką bloga pt. „Prawo w modzie”.

PARTNERZY SZKOŁY IP