IP Centrum
Wykładowcy

WYKŁADOWCY

Praktyczna dydaktyka w dziedzinie IP

Wykładowcy Centrum to niemal w całości praktycy z renomowanych kancelarii prawnych (np. CMS Cameron McKenna, Bird&Bird, DLA Piper, LSW) oraz przedstawiciele administracji publicznej. Nie zabraknie też przedstawicieli prawnych biznesu (Johnson&Johnson).

Centrum kładzie nacisk na elementy międzynarodowe, dlatego też w składzie wykładowców znajdują się osoby z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich lub tam wykształcone i prawnicy zagraniczni, których zadaniem będzie przybliżenie regulacji prawnych z dziedziny IP w innych krajach i przedstawienie podstawowej terminologii z zakresu IP w języku angielskim, niemieckim i francuskim.Dr Arkadiusz Michalak

radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Dr Michalak sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 3 na liście najbogatszych Polaków "Wprost"). Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsat News, TVN CNBC Business czy portalu Wirtualna Polska.

Krzysztof Czyżewski

adwokat, wspólnik Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c., ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów; doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i IT. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych - w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Filmowej Szkoły Wajdy, MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, podczas festiwali: Camerimage, Transatlantyk, Nowe Horyzonty, Kids.pro, Script oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym. Krzysztof uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita.

Piotr Dynowski, LL. M.

Partner w kancelarii Bird & Bird, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge oraz studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od listopada 2008 roku kieruje praktyką własności intelektualnej w warszawskiej kancelarii należącej do międzynarodowej sieci Bird & Bird. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach m.in. Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy oraz Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Prelegent podczas licznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa: własności intelektualnej, mediów, nowych technologii, reklamy, danych osobowych, nieuczciwej konkurencji i prawa telekomunikacyjnego.

Daniel Hasik

radca prawny, wspólnik w kancelarii Hasik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (suma cum laude), studiował również prawo na Uniwersytecie w Utrechcie (suma cum laude), ukończył Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (suma cum laude). Przed podjęciem własnej praktyki był szefem praktyki IP w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna (2008-2011), pracował w dziale IP w kancelarii Linklaters (2001-2008) oraz w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (2000-2001). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016), "Reklama. Aspekty prawne." pod red. M. Namysłowskiej (artykuł: „Charakterystyka i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekście zbliżającego się EURO 2012” (Wolters Kluwer 2012), komentarza do polskich części publikacji „International Patent Litigation” (Kluwer 2006) oraz „International Agency, Distribution and Licensing Agreements” (Sweet & Maxwell 2003). Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony własności intelektualnej (w tym ochrony znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji), prawie reklamy, zagadnieniach związanych z handlem elektronicznym oraz zagadnieniami związanymi z prywatnością i ochroną dóbr osobistych. Doradza oraz prowadzi spory sądowe. Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Wielokrotnie rekomendowany z zakresu własności intelektualnej w międzynarodowych i polskich rankingach: WTR 1000, IAM 1000, Legal 500, Chambers, „Rzeczpospolita”.

Anna Kobylańska

adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych). Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. Przed założeniem własnej kancelarii pracowała przez kilkanaście lat w międzynarodowych kancelariach prawnych CMS i PwC Legal.

Michał Kłaczyński

współpracownik China IPR SME Helpdesk (agenda Komisji Europejskiej zajmująca się strategicznym doradztwem i edukacją dla europejskiego sektora MSP, w zakresie chińskiego prawa własności intelektualnej) oraz m.in. międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej. Wcześniej prawnik w polskim funduszu private equity oraz międzynarodowych i polskich kancelariach (w Bostonie, Warszawie i Krakowie), a także w ramach własnej firmy doradczej. Publikował artykuły i książki na temat prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, inwestowania w Chinach oraz arbitrażu międzynarodowego. Prowadził zajęcia dla studentów (Szkoła Główna Handlowa) na temat prawa krajów Azji Wschodniej oraz amerykańskiego prawa własności intelektualnej, a także szkolenia dla przedsiębiorców na temat chińskiego prawa IP, międzynarodowego prawa gospodarczego i inwestowania w Azji. Współpracował z zespołem ekspertów ONZ nad raportem dotyczącym wpływu międzynarodowego prawa gospodarczego (WTO, umowy o ochronie inwestycji) na jakość regulacji w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, własności intelektualnej, i prawie konkurencji – z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i zagranicznych. Został wyróżniony tytułem jednego z najlepszych polskich prawników (ranking Tygodnika Wprost, grudzień 2004), wzmianką w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 w kategorii prawa konkurencji (kwiecień 2009). Absolwent Harvard Law School (LL.M.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; studiował także w Chinach (Sichuan United University).

Maciej Kubiak

adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (University of Cambridge/UW) jak również Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida/UW). Doświadczenie zdobywał również m.in. w departamencie IP kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej (IP), ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, w tym prawa mediów, prawa filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, a także prawa reklamy i konkurencji oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w złożonych sporach sądowych, związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysokobudżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał także wielu producentom telewizyjnym, wytwórniom muzycznym i wydawnictwom książkowym, organizatorom koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Maciej konsultuje projekty reklamowe oraz strategie marketingowe, doradza w przedsięwzięciach związanych z danymi osobowymi i komercjalizacją badań naukowych (R&D), jak również w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie Technologii i Mediów (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP oraz dispute resolution. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA), prelegentem na licznych konferencjach i seminariach z zakresu własności intelektualnej, wykładowcą m.in. Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, MediaRun Academy oraz podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Maciej jest współautorem Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.) oraz redaktorem naczelnym bloga kancelarii LSW.

Karolina Marciniszyn

rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 7 lat pracowała w wiodącej polskiej kancelarii patentowej, gdzie zajmowała się się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego i prawa autorskiego. Obecnie partner w kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy w dziale IP. Specjalizuje się doradztwie i prowadzeniu z zakresu spraw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, sadami administracyjnymi i powszechnymi.Marcin Oszczak

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa Unii Europejskiej. W latach 2002-2008 współpracownik kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, a obecnie współpracownik kancelarii C'M'S' Cameron McKenna. Wykładowca postępowania administracyjnego na aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Autor artykułów m.in. z zakresu prawa administracyjnego i prawa faramceutycznego. Marcin Oszczak specjalizuje sie w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Występował jako prelegent m.in. w konferencjach z zakresu prawa reklamy i prawa farmaceutycznego.

Dr Grzegorz Pacek

radca prawny, absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie partner zarządzający kancelarii Marek Płonka & Partnerzy. Laureat nagrody w konkursie organizowanym przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, nagrody Prezesa Urzędu Patentowego oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych i e-commerce, usług hostingowych w czasopismach typu „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Prawa Handlowego” i „Glosa”.

Dr iur. Jakub Rachwol

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji.Ukończył z 1 lokatą Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005 – 2007 stypendysta Europejskiego Kolegium Doktoranckiego. Na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji przygotował i obronił rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa konkurencji. W latach 2008 - 2010 prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a latach 2010-2018 r. związany z CMS Cameron McKenna, zaś od października 2018 Senior Associate w kancelarii Weil, Gotshal, Manges.

Magdalena Siara-Żak

radca prawny, Legal Director for Legal Director for Poland and Baltics Medical Devices Group Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2003 r.). Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS, następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji na temat reklamy w prawie farmaceutycznym. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. Brała udział w projekcie szkolenia managerów innowacyjnych firm farmaceutycznych z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej organizowanych przez INFARMA. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego, jak również prelegentem w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji” na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.


Monika Witkowska

rzecznik patentowy, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka nagrody za najlepszą pracę magisterską w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP z okazji obchodów 85-lecia UPRP w 2003 r. Partner w Kancelarii własności intelektualnej Kulikowska & Kulikowski. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, cywilnego i karnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu naruszeń praw własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym oraz karnym oraz spraw związanych z ochroną znaków towarowych przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO), Biurem Międzynarodowym WIPO oraz sądami administracyjnymi. Pełni funkcję Przewodniczącej Sądu Dyscyplinarnego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Przewodniczącej Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Marta Daćków, LL.M.

radca prawny,partner w Kancelarii Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp.p. z siedzibą we Wrocławiu. Od 2009 r. doradza podmiotom polskim i zagranicznym w sprawach cywilnych,własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i realizowaniu projektów, inwestycji oraz transakcji handlowych o wymiarze krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich stosunków handlowych. Wielokrotnie doradzała, konstruowała oraz opiniowała projekty transgranicznych przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych, umów oraz ogólnych warunków handlowych,ściśle współpracując przy tym z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów polskich i zagranicznych podmiotów, w szczególności w kontekście planowanych restrukturyzacji i zarządzania własnością intelektualną. Jako partner w Kancelarii Radców Prawnych Daćków i Chwastyk prowadzi spory sądowe i arbitrażowe z zakresu jej specjalizacji. Marta Daćków jest absolwentką niemiecko – polskich studiów prawniczych przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina (LL.M.) oraz słuchaczem seminarium doktorskiego przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu.

Konrad Gliściński LL.M

prawnik wewnętrzny Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o., analityk w Fundacji Kaleckiego oraz wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL.M Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor książki "Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928."

Anna Kruszewska

radca prawny, partner w kancelarii Hasik i Partnerzy. Anna doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Pełnomocnik w najgłośniejszych w ostatnich latach procesach przeciwko mediom i autorom publikacji książkowych, nagrodzona tytułem RISING STAR przyznawanej wschodzącym gwiazdom polskiej palestry przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Polsce i za granicą, m.in. w londyńskiej kancelarii Schillings zajmującej się ochroną wizerunku światowych gwiazd i międzynarodowych korporacji oraz kancelarii Warecka (Lach Janas Paśko Biernat) w Warszawie, wyspecjalizowanej w ochronie dóbr osobistych osób publicznych oraz obsłudze prawnej tzw. show business ‘u. Ponadto negocjuje i konsultuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, imprez, gal oraz wykorzystania wizerunku osób znanych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Jest również absolwentką Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016).

Paweł Gutowski

adwokat, partner w kancelarii Siemiński & Gutowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii nadzoruje praktykę prawa żywnościowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z wprowadzaniem produktów żywnościowych na rynek oraz ich dystrybucją. Doradza także w zakresie wymogów dotyczących prezentacji i reklamy produktów żywnościowych, w tym suplementów diety. Paweł Gutowski zajmuje się ponadto ochroną szeroko pojmowanych praw własności intelektualnej, szczególnie w obszarze filmu i książki, a także prawem farmaceutycznym, w szczególności reklamą i promocją w sektorze farmaceutycznym, dystrybucją produktów leczniczych oraz badaniami klinicznymi leków.

Dr Michał Bohaczewski

prawnik w kancelarii Baker McKenzie w Warszawie, uzyskał francuski tytuł docteur en droit Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas oraz tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na WPiA UW (summa cum laude), Master 1 Droit français et européen des affaires (Francuskie i europejskie prawo handlowe) na Uniwersytecie w Poitiers w ramach Centrum Prawa Francuskiego na UW oraz Master 2 Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle (Prawo własności literackiej, artystycznej i przemysłowej) na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności prawie znaków towarowych. Przed dołączeniem do kancelarii Baker McKenzie pracował jako prawnik w dziale prawa własności intelektualnej kancelarii Dechert LLP w Paryżu. Wcześniej zdobywał także doświadczenie w kancelariach Wardyński i Wspólnicy w Warszawie oraz McDermott Will & Emery w Paryżu. Był stypendystą rządu francuskiego oraz laureatem XI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny własności intelektualnej w języku polskim i francuskim.

Magdalena Korol

adwokat, partner w kancelarii Snażyk, Korol, Mordaka. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jak również prawie mody (Fashion Law), które od kilku lat promuje i rozpowszechnia w Polsce. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną marki. Ponad 10–letnie doświadczenie zawodowe adw. Magdalena Korol zdobywała w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych (m.in. Weil, Gotshal & Manges) oraz instytucjach administracji państwowej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i NGO’s. Magdalena pełni również funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest Prezesem Instytutu Prawa Mody – fundacji kompleksowo wspierającej branżę kreatywną i mentorem doradzającym młodym przedsiębiorcom, m.in. w Klubie Mentorek działającym w ramach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką publikacji dotyczących tematyki własności intelektualnej i Prawa Mody, prelegentką konferencji i spotkań branżowych, autorką bloga osobistego pt. „Adwokata myśli nieuczesane” (magdalenakorol.com) oraz współautorką bloga pt. „Prawo w modzie”.

Agnieszka Mencel

adwokat, kieruje praktyką TMT/IP warszawskiego biura Linklaters. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, energetycznego i usługowego. Doświadczenie Agnieszki obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz klientów z różnych sektorów (m.in. banki, zakłady ubezpieczeniowe, prywatni dostawcy usług medycznych), w tym pomoc w dostosowaniu organizacji do wymogów RODO. Agnieszka przeprowadziła liczne audyty danych osobowych pod kątem zgodności z RODO oraz pomagała klientom wdrożyć konieczne zmiany w tym zakresie. Agnieszka uczestniczyła w licznych transakcjach doradzając klientom w zakresie IP, IT i danych osobowych, posiada też bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, doradzając w tym zakresie przy opracowaniu i negocjowaniu licznych umów i regulaminów świadczenia usług dla klientów z branży usługowej, e-commerce czy start-upów


Dr Marcin Balicki

adwokat w kancelarii prawnej Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski, pracownik naukowy i przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda w Krakowie. W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systeme patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, współautor monografii „Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne”, a także organizator i prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących tej tematyki m.in. Games Industry Conference, Pixel Connect, Mastering the Game.Prowadzi blog videogameslegal.pl.

Aleksandra Sewerynik

ekspertka w zakresie prawa autorskiego, dyrygent chóralny, wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Aleksandra to absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Współpracuje z kancelarią Hasik, Rheims i Partnerzy. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne, analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga http://prawomuzyki.pl/ oraz licznych publikacji, w których dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa autorskiego w ciekawy i zrozumiały sposób. Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej, za które otrzymała nagrody i wyróżnienia w trzech kolejnych edycjach konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP (2015, 2016 i 2017 r.).


Wiktor Rainka

Adwokat, Senior Associated Counsel CEE Showmax, partner w Kondracki Celej Adwokaci Sp.p. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Od 2007 roku stale doradza branży internetowej, mediowej, reklamowej oraz IT, jak również innym podmiotom prowadzących biznes w oparciu o tzw. „własność intelektualną” w bieżącej działalności, zapewniając jednocześnie pełne wsparcie w zakresie strategii oraz w sytuacjach kryzysowych. Współpracował z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami oraz z biznesem w zakresie swoich specjalizacji. Współprowadził program wspierający prawnie start-upy. Udziela się w stowarzyszeniach biznesowych takich jak m.in. IAB gdzie uzyskał oficjalny tytuł „Eksperta IAB” oraz SAR. Autor licznych publikacji prasowych i online. Występuje na konferencjach (np. konferencja zorganizowana przez GIODO w kwietniu 2018 roku), prowadzi szkolenia dla biznesu oraz wykłada (np. prowadził wykłady z prawa autorskiego dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prowadzi wykłady z prawa autorskiego i prasowego na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera).

PARTNERZY SZKOŁY IP