IP Centrum
Wykładowcy

WYKŁADOWCY

Praktyczna dydaktyka w dziedzinie IP, IT&TMT

Wykładowcy Centrum to praktycy z renomowanych kancelarii prawnych, międzynarodowych (np. CMS Cameron McKenna, Bird&Bird, Linklaters, Baker&McKenzie), dużych polskich kancelarii (np. LSW, DZP, Kochański i Partnerzy, SPCG, SMM Legal) oraz kancelarii butikowych (np. Czyżewscy Kancelaria Adwokacka, Hasik, Rheims i Partnerzy, Kobylańska & Lewoszewski, Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Patentowa, Siemiński& Gutowski). Wykładowcy części biznesowych i technologicznych to doświadczeni menadżerowie z takich firm jak: Roche, Honeywell, Wirtualna Polska, Gemius S.A., Bigsoda, Cloudware.Dr Arkadiusz Michalak

radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Dr Michalak sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 1 na liście najbogatszych Polaków "Wprost"). Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Wykładowca na aplikacji rzeczniowskiej oraz członek Rady Programowej ds. reformy aplikacji rzeczniowskiej. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsat News, TVN CNBC Business czy portalu Wirtualna Polska. Prywatnie pasjonat biegów OCR, w szczególności Spartan Race i Runmageddon. Uczestniczył m.in. w Spartan Ultra, Spartan Beast (trzykrotnie), Spartan Super, Spartan Sprint, Runmageddon Hardcore (dwukrotnie) i biegu katorżnika, w Polsce i za granicą m.in. na Islandii, w Kanadzie, Rumunii, Czechach i na Słowacji.

Krzysztof Czyżewski

adwokat, wspólnik Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c., ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów; doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i IT. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych - w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Prowadził wykłady m.in. w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Filmowej Szkoły Wajdy, MediaRun Academy, Centrum Prawa Własności Intelektualnej H. Grocjusza, FilmPro, podczas festiwali: Camerimage, Transatlantyk, Nowe Horyzonty, Kids.pro, Script oraz podczas licznych innych konferencji i seminariów. Krzysztof współpracuje z wiodącymi organizacjami branżowymi na rynku filmowym. Krzysztof uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, Corporate INTL, Global Law Experts oraz w rankingu ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita.

Piotr Dynowski, LL. M.

Partner w kancelarii Bird & Bird, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge oraz studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od listopada 2008 roku kieruje praktyką własności intelektualnej w warszawskiej kancelarii należącej do międzynarodowej sieci Bird & Bird. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach m.in. Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy oraz Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Prelegent podczas licznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy w ramach Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa: własności intelektualnej, mediów, nowych technologii, reklamy, danych osobowych, nieuczciwej konkurencji i prawa telekomunikacyjnego.

Daniel Hasik

radca prawny, wspólnik w kancelarii Hasik i Partnerzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (suma cum laude), studiował również prawo na Uniwersytecie w Utrechcie (suma cum laude), ukończył Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (suma cum laude). Przed podjęciem własnej praktyki był szefem praktyki IP w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna (2008-2011), pracował w dziale IP w kancelarii Linklaters (2001-2008) oraz w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (2000-2001). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016), "Reklama. Aspekty prawne." pod red. M. Namysłowskiej (artykuł: „Charakterystyka i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekście zbliżającego się EURO 2012” (Wolters Kluwer 2012), komentarza do polskich części publikacji „International Patent Litigation” (Kluwer 2006) oraz „International Agency, Distribution and Licensing Agreements” (Sweet & Maxwell 2003). Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony własności intelektualnej (w tym ochrony znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji), prawie reklamy, zagadnieniach związanych z handlem elektronicznym oraz zagadnieniami związanymi z prywatnością i ochroną dóbr osobistych. Doradza oraz prowadzi spory sądowe. Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Wielokrotnie rekomendowany z zakresu własności intelektualnej w międzynarodowych i polskich rankingach: WTR 1000, IAM 1000, Legal 500, Chambers, „Rzeczpospolita”.

Anna Kobylańska

adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu ds. Internetu INTA (międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu prawa znaków towarowych). Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. Przed założeniem własnej kancelarii pracowała przez kilkanaście lat w międzynarodowych kancelariach prawnych CMS i PwC Legal.

Michał Kłaczyński

współpracownik China IPR SME Helpdesk (agenda Komisji Europejskiej zajmująca się strategicznym doradztwem i edukacją dla europejskiego sektora MSP, w zakresie chińskiego prawa własności intelektualnej) oraz m.in. międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej. Wcześniej prawnik w polskim funduszu private equity oraz międzynarodowych i polskich kancelariach (w Bostonie, Warszawie i Krakowie), a także w ramach własnej firmy doradczej. Publikował artykuły i książki na temat prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, inwestowania w Chinach oraz arbitrażu międzynarodowego. Prowadził zajęcia dla studentów (Szkoła Główna Handlowa) na temat prawa krajów Azji Wschodniej oraz amerykańskiego prawa własności intelektualnej, a także szkolenia dla przedsiębiorców na temat chińskiego prawa IP, międzynarodowego prawa gospodarczego i inwestowania w Azji. Współpracował z zespołem ekspertów ONZ nad raportem dotyczącym wpływu międzynarodowego prawa gospodarczego (WTO, umowy o ochronie inwestycji) na jakość regulacji w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, własności intelektualnej, i prawie konkurencji – z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i zagranicznych. Został wyróżniony tytułem jednego z najlepszych polskich prawników (ranking Tygodnika Wprost, grudzień 2004), wzmianką w międzynarodowym rankingu prawniczym Legal 500 w kategorii prawa konkurencji (kwiecień 2009). Absolwent Harvard Law School (LL.M.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; studiował także w Chinach (Sichuan United University).

Maciej Kubiak

adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (University of Cambridge/UW) jak również Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida/UW). Doświadczenie zdobywał również m.in. w departamencie IP kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej (IP), ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, w tym prawa mediów, prawa filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, a także prawa reklamy i konkurencji oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w złożonych sporach sądowych, związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysokobudżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał także wielu producentom telewizyjnym, wytwórniom muzycznym i wydawnictwom książkowym, organizatorom koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Maciej konsultuje projekty reklamowe oraz strategie marketingowe, doradza w przedsięwzięciach związanych z danymi osobowymi i komercjalizacją badań naukowych (R&D), jak również w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie Technologii i Mediów (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP oraz dispute resolution. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA), prelegentem na licznych konferencjach i seminariach z zakresu własności intelektualnej, wykładowcą m.in. Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, MediaRun Academy oraz podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Maciej jest współautorem Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.) oraz redaktorem naczelnym bloga kancelarii LSW.

Karolina Marciniszyn

rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 7 lat pracowała w wiodącej polskiej kancelarii patentowej, gdzie zajmowała się się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego i prawa autorskiego. Obecnie partner w kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy w dziale IP. Specjalizuje się doradztwie i prowadzeniu z zakresu spraw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, sadami administracyjnymi i powszechnymi.Marcin Oszczak

radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa Unii Europejskiej. W latach 2002-2008 współpracownik kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, a obecnie współpracownik kancelarii C'M'S' Cameron McKenna. Wykładowca postępowania administracyjnego na aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Autor artykułów m.in. z zakresu prawa administracyjnego i prawa faramceutycznego. Marcin Oszczak specjalizuje sie w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Występował jako prelegent m.in. w konferencjach z zakresu prawa reklamy i prawa farmaceutycznego.

Dr Grzegorz Pacek

radca prawny, absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie partner zarządzający kancelarii Marek Płonka & Partnerzy. Laureat nagrody w konkursie organizowanym przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, nagrody Prezesa Urzędu Patentowego oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych i e-commerce, usług hostingowych w czasopismach typu „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Prawa Handlowego” i „Glosa”.

Dr iur. Jakub Rachwol

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji.Ukończył z 1 lokatą Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005 – 2007 stypendysta Europejskiego Kolegium Doktoranckiego. Na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji przygotował i obronił rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa konkurencji. W latach 2008 - 2010 prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a latach 2010-2018 r. związany z CMS Cameron McKenna, zaś od października 2018 Senior Associate w kancelarii Weil, Gotshal, Manges.

Magdalena Siara-Żak

radca prawny, Legal Director for Legal Director for Poland and Baltics Medical Devices Group Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2003 r.). Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS, następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji na temat reklamy w prawie farmaceutycznym. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. Brała udział w projekcie szkolenia managerów innowacyjnych firm farmaceutycznych z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej organizowanych przez INFARMA. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego, jak również prelegentem w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji” na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.


Monika Witkowska

rzecznik patentowy, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka nagrody za najlepszą pracę magisterską w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP z okazji obchodów 85-lecia UPRP w 2003 r. Partner w Kancelarii własności intelektualnej Kulikowska & Kulikowski. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, cywilnego i karnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu naruszeń praw własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym oraz karnym oraz spraw związanych z ochroną znaków towarowych przed Urzędem Patentowym, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO), Biurem Międzynarodowym WIPO oraz sądami administracyjnymi. Pełni funkcję Przewodniczącej Sądu Dyscyplinarnego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Przewodniczącej Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Marta Daćków, LL.M.

radca prawny,partner w Kancelarii Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp.p. z siedzibą we Wrocławiu. Od 2009 r. doradza podmiotom polskim i zagranicznym w sprawach cywilnych,własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu, negocjowaniu i realizowaniu projektów, inwestycji oraz transakcji handlowych o wymiarze krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich stosunków handlowych. Wielokrotnie doradzała, konstruowała oraz opiniowała projekty transgranicznych przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych, umów oraz ogólnych warunków handlowych,ściśle współpracując przy tym z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów polskich i zagranicznych podmiotów, w szczególności w kontekście planowanych restrukturyzacji i zarządzania własnością intelektualną. Jako partner w Kancelarii Radców Prawnych Daćków i Chwastyk prowadzi spory sądowe i arbitrażowe z zakresu jej specjalizacji. Marta Daćków jest absolwentką niemiecko – polskich studiów prawniczych przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina (LL.M.) oraz słuchaczem seminarium doktorskiego przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu.

Konrad Gliściński LL.M

prawnik wewnętrzny Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o., analityk w Fundacji Kaleckiego oraz wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL.M Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor książki "Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928."

Anna Kruszewska

radca prawny, partner w kancelarii Hasik i Partnerzy. Anna doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Pełnomocnik w najgłośniejszych w ostatnich latach procesach przeciwko mediom i autorom publikacji książkowych, nagrodzona tytułem RISING STAR przyznawanej wschodzącym gwiazdom polskiej palestry przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Polsce i za granicą, m.in. w londyńskiej kancelarii Schillings zajmującej się ochroną wizerunku światowych gwiazd i międzynarodowych korporacji oraz kancelarii Warecka (Lach Janas Paśko Biernat) w Warszawie, wyspecjalizowanej w ochronie dóbr osobistych osób publicznych oraz obsłudze prawnej tzw. show business ‘u. Ponadto negocjuje i konsultuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, imprez, gal oraz wykorzystania wizerunku osób znanych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Jest również absolwentką Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej: „Komentarza do Prawa własności przemysłowej" pod red. A. Michalaka (C.H.Beck 2016).

Paweł Gutowski

adwokat, partner w kancelarii Siemiński & Gutowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii nadzoruje praktykę prawa żywnościowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z wprowadzaniem produktów żywnościowych na rynek oraz ich dystrybucją. Doradza także w zakresie wymogów dotyczących prezentacji i reklamy produktów żywnościowych, w tym suplementów diety. Paweł Gutowski zajmuje się ponadto ochroną szeroko pojmowanych praw własności intelektualnej, szczególnie w obszarze filmu i książki, a także prawem farmaceutycznym, w szczególności reklamą i promocją w sektorze farmaceutycznym, dystrybucją produktów leczniczych oraz badaniami klinicznymi leków.

Dr Michał Bohaczewski

adwokat w kancelarii Baker McKenzie w Warszawie, uzyskał francuski tytuł docteur en droit Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas oraz tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na WPiA UW (summa cum laude), Master 1 Droit français et européen des affaires (Francuskie i europejskie prawo handlowe) na Uniwersytecie w Poitiers w ramach Centrum Prawa Francuskiego na UW oraz Master 2 Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle (Prawo własności literackiej, artystycznej i przemysłowej) na Uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności prawie znaków towarowych. Przed dołączeniem do kancelarii Baker McKenzie pracował jako prawnik w dziale prawa własności intelektualnej kancelarii Dechert LLP w Paryżu. Wcześniej zdobywał także doświadczenie w kancelariach Wardyński i Wspólnicy w Warszawie oraz McDermott Will & Emery w Paryżu. Był stypendystą rządu francuskiego oraz laureatem XI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny własności intelektualnej w języku polskim i francuskim oraz monografii "Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy" (2019).

Magdalena Korol

adwokat, partner w kancelarii Snażyk, Korol, Mordaka. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jak również prawie mody (Fashion Law), które od kilku lat promuje i rozpowszechnia w Polsce. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną marki. Ponad 10–letnie doświadczenie zawodowe adw. Magdalena Korol zdobywała w wiodących polskich i zagranicznych kancelariach prawnych (m.in. Weil, Gotshal & Manges) oraz instytucjach administracji państwowej (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i NGO’s. Magdalena pełni również funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest Prezesem Instytutu Prawa Mody – fundacji kompleksowo wspierającej branżę kreatywną i mentorem doradzającym młodym przedsiębiorcom, m.in. w Klubie Mentorek działającym w ramach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką publikacji dotyczących tematyki własności intelektualnej i Prawa Mody, prelegentką konferencji i spotkań branżowych, autorką bloga osobistego pt. „Adwokata myśli nieuczesane” (magdalenakorol.com) oraz współautorką bloga pt. „Prawo w modzie”.

Agnieszka Mencel

adwokat, kieruje praktyką TMT/IP warszawskiego biura Linklaters. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, energetycznego i usługowego. Doświadczenie Agnieszki obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz klientów z różnych sektorów (m.in. banki, zakłady ubezpieczeniowe, prywatni dostawcy usług medycznych), w tym pomoc w dostosowaniu organizacji do wymogów RODO. Agnieszka przeprowadziła liczne audyty danych osobowych pod kątem zgodności z RODO oraz pomagała klientom wdrożyć konieczne zmiany w tym zakresie. Agnieszka uczestniczyła w licznych transakcjach doradzając klientom w zakresie IP, IT i danych osobowych, posiada też bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, doradzając w tym zakresie przy opracowaniu i negocjowaniu licznych umów i regulaminów świadczenia usług dla klientów z branży usługowej, e-commerce czy start-upów


Dr Marcin Balicki

adwokat w kancelarii prawnej Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski, pracownik naukowy i przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda w Krakowie. W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systeme patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, współautor monografii „Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne”, a także organizator i prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących tej tematyki m.in. Games Industry Conference, Pixel Connect, Mastering the Game.Prowadzi blog videogameslegal.pl.

Dr Aleksandra Sewerynik

ekspertka w zakresie prawa autorskiego, dyrygent chóralny, wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Aleksandra to absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego”. Współpracuje z kancelarią Hasik, Rheims i Partnerzy. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne, analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce”, bloga http://prawomuzyki.pl/ oraz licznych publikacji, w których dzieli się swoją wiedzą z zakresu prawa autorskiego w ciekawy i zrozumiały sposób. Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej, za które otrzymała nagrody i wyróżnienia w trzech kolejnych edycjach konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP (2015, 2016 i 2017 r.).


Wiktor Rainka

Adwokat, Senior Associated Counsel CEE Showmax, partner w Kondracki Celej Adwokaci Sp.p. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Od 2007 roku stale doradza branży internetowej, mediowej, reklamowej oraz IT, jak również innym podmiotom prowadzących biznes w oparciu o tzw. „własność intelektualną” w bieżącej działalności, zapewniając jednocześnie pełne wsparcie w zakresie strategii oraz w sytuacjach kryzysowych. Współpracował z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami oraz z biznesem w zakresie swoich specjalizacji. Współprowadził program wspierający prawnie start-upy. Udziela się w stowarzyszeniach biznesowych takich jak m.in. IAB gdzie uzyskał oficjalny tytuł „Eksperta IAB” oraz SAR. Autor licznych publikacji prasowych i online. Występuje na konferencjach (np. konferencja zorganizowana przez GIODO w kwietniu 2018 roku), prowadzi szkolenia dla biznesu oraz wykłada (np. prowadził wykłady z prawa autorskiego dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prowadzi wykłady z prawa autorskiego i prasowego na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera).

Jacek Czarnecki

prawnik specjalizujący się w nowych technologiach, w szczególności blockchain, oraz regulacjach finansowych. Obecnie Legal Counsel w MakerDAO. Posiada doświadczenie w pionierskich projektach technologicznych. Twórca i uczestnik licznych inicjatyw na styku prawa oraz nowych technologii, m.in. koordynator KPI Blockchain Lab w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (w tym organizator warsztatów pisania smart kontraktów), współzałożyciel oraz członek zarządu thinkBLOCKtank w Luksemburgu, współzałożyciel Blockchain Hub Warsaw, jeden z organizatorów Legal Hackers Warsaw. Absolwent prawa na UW (2014) oraz prawa i finansów na Oksfordzie (2016).

Dr Natalia Daśko

adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego jest absolwentką, ukończyła także Kurs Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej organizowany przez The British Law Centre oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem karnym, karnoprawną ochroną własności intelektualnej oraz zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony własności intelektualnej (2016) oraz I nagrody w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych (2017). Autorka wielu prac naukowych, w tym monografii „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” (C.H. Beck, 2017), wielokrotnie zapraszana jako ekspertka przez ogólnopolskie i regionalne media. Adwokatka prowadząca własną kancelarię.

Daniel Grabski M.B.A.

Cybersecurity Business Development Manager Europe Central w Honeywell, międzynarodowej firmie zajmującej się m.in. dostarczaniem przemysłowych systemów sterowania, automatyką budynków, automatyką domów, procesów spalania i systemami lotniskowymi. Przed dołączeniem do firmy Honeywell, Daniel przez blisko 20 lat pracował w firmie Microsoft jako m.in. Business Development Manager/Executive Security Advisor Enterprise Cybersecurity Group Microsoft EMEA oraz sprawował w Microsoft funkcję menadżera innowacyjnych projektów w sektorze publicznym. Jako doradca ds. bezpieczeństwa w firmie Microsoft, Daniel odpowiadał za budowanie strategii cyberbezpieczeństwa firmy Microsoft i jej realizację w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Przed dołączeniem do Microsoft CEE Daniel był głównym doradcą ds. bezpieczeństwa w Polsce, współpracując z przedsiębiorstwami i instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo zarówno w sferze cywilnej jak i wojskowej. Jego praca koncentrowała się na udostępnianiu i dzieleniu się wiedzą, narzędziami i danymi, które są pomocne w proaktywnej reakcji na zagrożenia cybernetyczne na poziomie strategicznym i operacyjnym. Absolwent MBA Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Thames Valley University z Londynu i Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania i Clark University z Bostonu. Od ponad 20 lat związany z branżą ICT. Pracował między innymi w SAP, JBA oraz Capgemini Ernst & Young, gdzie był odpowiedzialny za rozwój biznesu sektora publicznego.

Małgorzata Jankowska – Blank

adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarach prawa własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i prawa reklamy. Dyrektor działu prawnego Gemius S.A., członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Były z-ca przewodniczącego Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy ORA, wolontariusz organizacji Jeden Świat. Działa w IAB Europe Policy Committee i IAB Polska. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta i Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Posiada także dyplom Głównej Szkoły Handlowej. Doświadczenie zdobywała m.in. w amerykańskich firmach z branży FMCG i kancelariach z kapitałem zagranicznym.

Wojciech Kapica

Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautor przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolters Kluwer, listopad 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.

Paweł Kopacki

pasjonat narzędzi do eksploracji danych w branży marketingu elektronicznego od 10 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, aktualnie kierownik Działu Analiz Sprzedażowych i Big Data w Wirtualna Polska Media, wcześniej pełnił funkcję menadżerskie w Grupa o2 Sp. zo.o., Burda Media Polska i Sabela Media Polska. Specjalista DIMAQ. Aktywny działacz Stowarzyszenia IAB Polska, szef i współzałożyciel Grupy Roboczej Adbloki.

Izabela Kowalczuk-Pakuła

radca prawny, partner w kancelarii Bird & Bird, gdzie kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach Gessel i Salans. Autorka wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorka Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016). Izabela należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP). Jest ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Specjalizuje się w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych doradzając klientom m.in. w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, Cloud computing czy sztucznej inteligencji. Rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe i polskie rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500, Financial Times Innovative Lawyers, Rising Stars).

Jakub Kubalski

adwokat, Senior Associate w kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka. Jakub specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty cyfrowej dystrybucji. Posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom mediowym, telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym. Doradzał przy wielu transakcjach sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również sporządzania opinii prawnych w tym przedmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia, i negocjowania umów charakterystycznych dla branży telewizyjnej, filmowej, marketingowej, eCommerce, jak również regulacji dotyczących znakowania produktów, w szczególności kodów kreskowych. Prowadził rozmaite projekty związane z umowami zawieranymi z konsumentami, w tym umowami o kredyt konsumencki. Doradzał w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, Prezesa UKE, GIODO. Uczestniczył w doradztwie i negocjacjach przy licznych projektach dla podmiotów z branży gier komputerowych, w tym w kwestiach związanych z grami losowymi.

Bartłomiej Nowak

przedsiębiorca z branży IT. Absolwent SGGW architektura krajobrazu oraz GWSH psychologia w biznesie. Szczególnie skuteczny, jeśli chodzi o zarządzanie strategiczne i prowadzenie kilku projektów jednocześnie. Lider, który potrafi zbudować wokół siebie silny, sprawny operacyjnie zespół. Zarządza obecnie trzema firmami: Gymsteer.com - software dla branży fitness (B2B, B2C, B2B2C), Bigsoda.com - software house, Bradmax.com - oprogramowanie dla branży video online - statystyki, playery video, pluginy, reklamy, zabezpieczenia DRM (model SaaS, B2B). Prywatnie tata siedmioletniego Maksymiliana. Fan berlińskiego techno, festiwali i nurkowania.

Beata Okowiak

wspólnik w BO Communications, agencji komunikacji wyspecjalizowanej w obsłudze rynku usług profesjonalnych oraz konsultant-założyciel w ILC, pierwszej platformie outsourcingowej dla prawników. Wcześniej przez wiele lat związana z korporacjami i wydawnictwami, w tym C.H. Beck. Doradza, tworzy koncepcje kampanii marketingowych i wizerunkowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Opracowuje indywidualne programy budowania i monetyzacji eksperckiego wizerunku na LinkedIn. Doradza także podmiotom instytucjonalnym w zakresie strategii komunikacji i wielokanałowych planów promocji. Prowadzi szkolenia zarówno dla indywidualnych użytkowników jak i administratorów stron firmowych w mediach społecznościowych. Inicjatorka cyklu edukacyjnego ‘Radca prawny w sieci’, publikowanego w mediach OIRP w Warszawie.

Michał Openchowski

absolwent SGH w Warszawie, gdzie specjalizował się w informatyce gospodarczej, a przygotowując pracę dyplomową badał biznesowe zastosowania telewizji interaktywnej. Aktualnie IT Delivery Manager w Roche, gdzie zajmuje się m.in. projektami informatycznymi z dziedziny marketingu interaktywnego, komunikacji cyfrowej, CRM, business intelligence oraz tematyką digital health. Wcześniej prowadził projekty i kierował zespołami m.in. w Procter&Gamble, HyperMedia, Sensi Soft oraz Grey Group Poland. Certyfikowany praktyk zwinnych metodyk projektowych (scrum).

Marcin Setlak

pomysłodawca, CEO oraz udziałowiec w kilku projektach i spółkach w branży IT oraz legal-tech. Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej. Absolwent studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studium prawa amerykańskiego w Chicago Kent College of Law. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w zakresie prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Trener i wykładowca – współpracuje m.in. z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, gdzie prowadzi wykłady obejmujące zagadnienia IT.

Artur Świetonowski

absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania o specjalizacji Sieci Komputerowe. Obecnie Project manager w Cloudware. Przez ostatnie lata Artur prowadził wiele projektów w obszarach IT dla dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zarządzając wielomilionowymi budżetami i kilkudziesięcioosobowymi zespołami. Obecnie realizuje projekty programistycznych, w tym w zakresie zarządzania wieloma zespołami programistów, projektując rozwiązania i systemy. Bardzo chętnie wspiera Klientów w doradztwie i optymalizacji procesów działających wewnątrz dużych organizacji, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, które zdobył zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku, np. jako Project manager w Orange. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, grami komputerowymi. Jednak jego zainteresowania nie dotyczą tylko obszarów IT, jest wielkim fanem sportów motorowych, w szczególności Formuły 1 oraz ligi angielskiej w piłce nożnej.

Dr Marlena Wach

radca prawny specjalizująca się w zakresie danych osobowych, big data, sztucznej inteligencji, blockchain, cloud computing, prawie telekomunikacyjnym, IT, nowych technologiach, prawie autorskim, mediów, compliance, infrastruktury, internetu rzeczy, oraz prawie konkurencji i konsumentów. Obecnie Legal Counsel Ethis & Compliance–Data Privacy w Accenture. Wcześniej Marlena była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena była również wykładowcą uniwersyteckim i prowadziła szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską. Marlena prowadzi także blog i jest trenerem w zakresie rozwoju osobistego: https://marlenawach.blog/.

Michał Własnowolski

bioinformatyk i muzyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracuje w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW), gdzie zajmuje się m.in. rozwojem narzędzi obliczeniowych do analizy struktury 3D chromatyny, w tym służących do wizualizacji i porównywania różnych wariantów strukturalnych genomów opublikowanych w ramach "the 1000 Genomes Project". Michał jest członkiem międzynarodowego zespołu naukowego zajmującego się identyfikacją nowych biomarkerów genetycznych i epigenetycznych różnych typów nowotworów (szczególnie raka piersi), pozwalających na potencjalne przyspieszenie diagnostyki - z zastosowaniem metod Data Science. Doktorant na kierunku informatyka, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał również jako programista w Adfairs sp. z o.o., gdzie zajmował się utrzymywaniem i wsparciem aplikacji mobilnych od strony backendu. Poza działalnością na polu bioinformatyki zajmuje się również muzyką: jest dyrygentem zespołów wokalnych, klawesynistą oraz udziela się w projektach związanych zarówno z muzyką rozrywkową, jak i klasyczną.

Bartosz Mysiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w agencjach reklamowych a także u operatora sieci kin oraz operatora telekomunikacyjnego, gdzie odpowiadał w szczególności za obsługę działów reklamy i marketingu a także procesy wdrożeniowe e-commerce, IT oraz związane z przetwarzaniem danych osobowych. Od 2017 roku radca prawny w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, gdzie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z RODO, prawem marketingu, wdrożeniami IT oraz obsługą prawną przy uruchamianiu i optymalizacji projektów e-commerce.PARTNERZY SZKOŁY IP